GROUP 1                                  
       
Name SEX Nation age weight birthday age Body age weight add bench 1 bench 2 bench 3 TOTAL Points Place  
  m / w   class class     weight factor factor Factor              
                                   
                                   
Sarah Thimm w D Jun 60 kg 31865 20 60 1 1,783 1,783 30 35u 35u 30 53,49 1  
Violetta Wycisk w D Open 60 kg 29741 25 59,9 1 1,783 1,783 35 40 45u 40 71,32 1  
Alina Schmidt w D Teen 75 kg 33624 15 73,15 1 1,564 1,564 35 40 47,5u 40 62,56 1  
Angelika Jentsch w D M40+ 67,5 kg 23549 42 62,4 1,014 1,725 1,74915 47,5 52,5 55 55 96,20325 1  
Sebastian Eschenasy m D too young! 56 kg 35021 11 48,75 1 #NV #NV 30 35 37,5u 35 #NV 2  
Thorben Sartory m D Teen 56 kg 33390 15 55,4 1 1,617 1,617 67,5 77,5 82,5u 77,5 125,3175 1  
Justin Busch m D Teen 67,5 kg 33634 15 63,3 1 1,322 1,322 50 57,5u 57,5u 50 66,1 1  
Patrick Nyberg m D Teen 67,5 kg 32793 17 64 1 1,311 1,311 30 35 50u 35 45,885 2  
Thomas Rößner m D Jun 67,5 kg 30521 23 66,85 1 1,246 1,246 100 105 107,5u 105 130,83 1  
Andreas Hartung m D Jun 75 kg 30595 23 70,7 1 1,182 1,182 130 135u 135 135 159,57 1  
Jens Gossow m D Open 75 kg 25971 36 72,85 1 1,147 1,147 120 125 127,5 127,5 146,2425 1  
     
GROUP 2                                  
           
Name SEX Nation age weight birthday age Body age weight add bench 1 bench 2 bench 3 TOTAL Points Place  
Name m / w   class class     weight factor factor Factor              
                                   
                                   
Steve Richter m D Teen 82,5 kg 31925 19 77,15 1 1,087 1,087 105 140 145 145 157,615 1  
Jacob Steinkusz m D Teen 82,5 kg 32708 17 78,2 1 1,075 1,075 85 95u 100u 85 91,375 5  
Yannick Beul m D Teen 82,5 kg 32915 17 75,4 1 1,11 1,11 85 95 105u 95 105,45 4  
Peter Wissel m D M40+ 75 kg 23890 41 74,25 1,005 1,128 1,13364 130 135u 135u 130 147,3732 1  
Johann Leopold m D Teen 82,5 kg 32847 17 78,5 1 1,072 1,072 105 110 115u 110 117,92 2  
Ilias Bouziouris m D Open 82,5 kg 26855 33 81,4 1 1,039 1,039 132,5 140u 140 140 145,46 1  
Eugen Gretz m D Open 82,5 kg 28744 28 81,55 1 1,036 1,036 140 150u 150u 140 145,04 2  
Paul Kraft m D Open 82,5 kg 27001 33 78,3 1 1,072 1,072 180 190 200u 190 203,68 1  
Detlef Brill m D M45+ 82,5 kg 22294 46 81,5 1,078 1,039 1,12004 150 160u 167,5u 150 168,0063 1  
Horst Fischer m D M45+ 90 kg 21631 48 86,15 1,114 0,996 1,10954 125 130 132,5 132,5 147,0146 1  
Christian Dittrich m D Teen 82,5 kg 33021 16 81,95 1 1,034 1,034 105 107,5 110 110 113,74 3  
     
GROUP 3                                  
           
Name SEX Nation age weight birthday age Body age weight add bench 1 bench 2 bench 3 TOTAL Points Place  
Name m / w   class class     weight factor factor Factor              
                                   
                                   
Wilhelm Groß m D Teen 90 kg 33466 15 86,2 1 0,996 0,996 90u 90 105 105 104,58 1  
Norman Krause m D Open 90 kg 27095 33 89,05 1 0,974 0,974 180 190 200 200 194,8 1  
Micheal Gabbert m D Open 90 kg 30257 24 85,5 1 1,002 1,002 135 142,5 145u 142,5 142,785 3  
Jörg Wiemann m D Open 100 kg 26338 35 91,65 1 0,956 0,956 180 190 205u 190 181,64 2  
Thomas Elfner m D Open 90 kg 25816 36 89,55 1 0,97 0,97 150 160 162,5u 160 155,2 2  
Jakob Hoffmann m D Open 90 kg 28787 28 89 1 0,976 0,976 200u 200u - 0 0 -  
René Hieke m D Open 100 kg 27093 33 94,8 1 0,937 0,937 190 200 205 205 192,085 1  
Robert Koerdt m D M40+ 100 kg 24307 40 94,65 1 0,938 0,938 130 140u 140 140 131,32 1  
     
GROUP 4                                  
           
Name SEX Nation age weight birthday age Body age weight add bench 1 bench 2 bench 3 TOTAL Points Place  
Name m / w   class class     weight factor factor Factor              
                                   
                                   
Fred Riede m D M50+ 100 kg 20220 51 99,25 1,168 0,918 1,07222 200u 200 205 205 219,8059 1  
Marius Krüger m D Teen 125 kg 33031 16 113,5 1 0,876 0,876 55 67,5 72,5 72,5 63,51 1  
Thomas Koreng m D Jun 110 kg 31226 21 109,4 1 0,886 0,886 165 185 200u 185 163,91 1  
Matthias Dietz m D Open 110 kg 27192 32 109,5 1 0,886 0,886 220u 232,5u 240u 0 0 -  
Kai Welschke m D Open 110 kg 27985 30 108,1 1 0,889 0,889 140 150 160u 150 133,35 3  
Danilo Pufe m D Open 110 kg 28000 30 108,3 1 0,889 0,889 190 200 207,5 207,5 184,4675 1  
Johann Grether m A M55+ 125 kg 17652 58 111,6 1,322 0,88 1,16336 125 135 142,5u 135 157,0536 1  
Frank Jungmann m D M40+ 125 kg 22822 44 117,7 1,044 0,868 0,90619 190 205 210u 205 185,7694 1  
Steffen Bluhm m D M45+ 125 kg 21710 47 124,3 1,096 0,859 0,94146 170 175u 175u 170 160,0489 1  
Danilo Volkmann m D Open 140 kg 25767 36 138,9 1 0,841 0,841 240 255 260 260 218,66 1  
Josip Jurjevic m D Open 110 kg 30240 24 104,9 1 0,898 0,898 145 150 162,5u 150 134,7 2  
110 kg 30240 24 104,9 1 0,898 0,898 145 150 162,5u 150 134,7 2